ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยด้วยเริ่มให้การยอมรับคนกลุ่ม LGBTQ มากกว่า 20 ปีแล้วโดยเฉพาะในวงการบันเทิง ซึ่งในเดื